Anatomia analizatorilor

Analizatorii sunt sisteme morfo-funcţionale prin intermediul cărora, la nivel cortical, se realizează analiza cantitativă şi calitativă a stimulilor din mediul extern şi intern, care acţionează asupra receptorilor. 

Excitaţiile propagate pe căile senzitive determină, în ariile corticale, formarea de senzaţii.

Pagini: 1 2 3

Leave a Reply