Ce sunt băncile FinTech și ce impact vor avea asupra serviciilor financiare?

Ce înseamnă FinTech?

FinTech (abreviere pentru „financial technology” – tehnologie financiară) este un termen generic pentru orice tip de inovație tehnologică utilizată pentru a sprijini sau a oferi servicii financiare. Aceste inovații determină numeroase schimbări în sectorul financiar, dând naștere unei serii de noi modele de afaceri, aplicații, procese și produse.

Toți furnizorii de servicii financiare se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologie, însă firmele FinTech plasează inovația fondată pe tehnologie în centrul activităților lor. Acestea pot activa îndeosebi în domenii precum sisteme noi de plăți sau consultanță automatizată în investiții.

Ce este o bancă FinTech?

În categoria largă a tehnologiei financiare, băncile FinTech urmează un tip specific de model de afaceri. După cum menționează în ghidul privind evaluarea cererilor de autorizare ale instituțiilor de credit FinTech, BCE consideră că o bancă FinTech este o entitate care aplică „un model de afaceri în care elaborarea și furnizarea produselor și serviciilor bancare se bazează pe inovațiile permise de tehnologie”.

Rolul central deținut de tehnologie este ceea ce diferențiază o bancă FinTech de o bancă tradițională. Totuși, multe bănci tradiționale adoptă, de asemenea, soluții FinTech și, în unele cazuri, încheie parteneriate cu firme FinTech sau chiar le achiziționează, în scopul consolidării capacităților lor de inovare.

Cum sunt reglementate întreprinderile FinTech care oferă servicii financiare?

Furnizorii tradiționali de servicii financiare pot fi clasificați, de regulă, în bănci, societăți de asigurare sau administratori de active și sunt supravegheați în mod corespunzător. Unele firme FinTech pot fi încadrate, de asemenea, în aceste categorii, oferind servicii bancare, de asigurare sau de administrare de active. Acestea intră astfel sub incidența reglementării și supravegherii relevante.

Același lucru este valabil și în cazul băncilor FinTech. O firmă FinTech cu o autorizație bancară reprezintă o bancă și, ca atare, este supravegheată la fel ca orice altă instituție de credit, în conformitate cu legislația UE. BCE, împreună cu autoritățile naționale respective, este responsabilă de supravegherea acestora.

Care este reacția BCE la tehnologia financiară din sectorul bancar?

BCE analizează riscurile asociate nu numai băncilor FinTech, ci și băncilor tradiționale care utilizează soluții FinTech.

Având în vedere numărul tot mai mare de firme FinTech care solicită autorizații bancare, BCE și autoritățile naționale de supraveghere au colaborat în vederea elaborării unei abordări comune. Prin aceasta se va asigura că cererile sunt evaluate în același mod în întreaga zonă euro. Riscurile specifice băncilor FinTech vor fi evaluate în mod adecvat și proporțional.

Anunță ascensiunea FinTech sfârșitul băncilor tradiționale?

FinTech pun sub semnul întrebării și transformă modelele de afaceri ale furnizorilor de servicii financiare tradiționale, deși este încă prea devreme pentru a se putea preconiza amploarea exactă acestor schimbări.

Multe firme FinTech sunt noi pe piață și funcționează ca întreprinderi nou-înființate. Rămâne de văzut dacă aceste firme se vor dezvolta și dacă vor ajunge să ocupe un segment semnificativ al sectorului financiar sau dacă, dimpotrivă, se vor îndrepta către sectoare de nișă, furnizând servicii specializate instituțiilor mai mari. Tot mai multe bănci tradiționale mari investesc în inovație financiară și au creat unități FinTech în cadrul organizațiilor lor. Unele dintre acestea au achiziționat firme FinTech – inclusiv bănci FinTech – sau au format parteneriate cu firme FinTech în vederea furnizării de servicii specializate.

Dat fiind volumul atât de ridicat de tehnologie pe care îl implică, sunt băncile FinTech sigure?

Toate băncile – atât cele tradiționale, cât și cele FinTech – sunt expuse unor forme diverse de risc. În principiu, tehnologiile noi ar putea îmbunătăți eficiența și reziliența infrastructurilor băncilor noi și mai puțin noi. Totuși, acestea ar putea, de asemenea, accentua anumite riscuri existente. Băncile în sine – indiferent de modelul de afaceri – sunt cele cărora le revine responsabilitatea introducerii de procese adecvate de gestionare a riscurilor în scopul contracarării riscurilor cu care se confruntă.

Ce alte măsuri sunt adoptate în UE pentru a reglementa FinTech?

Mai multe autorități de reglementare și supraveghere din UE au lansat inițiative de promovare a dezvoltării sectorului FinTech, asigurând totodată siguranța și soliditatea sistemului financiar. Aceste inițiative se adresează nu numai băncilor FinTech, ci și firmelor FinTech în general.

Parlamentul European sprijină dezvoltarea sectorului FinTech și a adoptat o rezoluție în acest sens în luna mai 2017.

Mai multe agenții din UE au emis avize sau ghiduri privind FinTech, în vederea promovării sectorului, dar și a menținerii siguranței și solidității globale a sistemului financiar.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/fintech.ro.html

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.