Cetatea Rupea, județul Brașov, Romania

Cetatea Rupea, judetul Brasov

Cetatea Rupea este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul României, primele semne de așezări omenești datând din paleotic si neoliticul timpuriu (5.500-3.500 î.H.). Prima atestare documentară datează din anul 1324 când sașii răsculați împotriva regelui Carol Robert, al Ungariei s-au refugiat în interiorul cetății, Castrum Kuholm. Numele de Kuholom face referire la roca pe care a fost ridicata: bazaltul. Documente din secolul al XV-lea menționează cetatea ca fiind un important centru comercial și meșteșugăresc, cu 12 bresle. Cetatea a servit de-a lungul timpului ca fortificație dar și refugiu pentru populația ce locuia dealurile și valea din împrejurimi, așezarea ei fiind strategică: la îmbinarea drumurilor ce făceau legătura între Transilvania, Moldova și Țara Românească prin pasurile sud-estice.

Cetatea Rupea, ridicatǎ pe Dealul Cohalmului, dominând de sus orașul, a fost construitǎ și extinsǎ în secolele al XIV-lea– al XVII-lea, ca cetate și refugiu pentru satele din împrejurimi. În prezent este în stadiu de ruinǎ. Curtinele formează 4 incinte, fiind întărite din loc în loc cu turnuri poligonale, circulația fiind controlatǎ de mai multe porți interioare care compartimenteazǎ ansamblul fortificat. Incinta centralǎ este prevăzută cu un reduit și cu o capelă.
Obiective:

1. Cetatea Rupea
2. Biserica evanghelică din Rupea
3. Biserica evanghelică fortificată din Fișer
4. Biserica evanghelică fortificată Bunești
5. Biserica evanghelică fortificată din Viscri (patrimoniu UNESCO)
6. Biserica evanghelică fortificată din Criț
7. Biserica evanghelică fortificată din Meșendorf
8. Biserica evanghelică fortificată din Roadeș
9. Biserica evanghelică fortificată din Cața
10. Biserica evanghelică fortificată din Drăușeni
11. Biserica evanghelică fortificată din Beia
12. Biserica unitariană fortificată din Ionești
13. Biserica evanghelică fortificată din Ungra
14. Biserica evanghelică fortificată din Ticușu Vechi
15. Biserica reformată fortificată Cobor
16. Castelul Sükösd-Bethlen din Racoş
17. Biserica evanghelică fortificată din Jibert
18. Biserica evanghelică fortificată din Dacia
19. Biserica evanghelică fortificată din Homorod
20. Biserica evanghelică din Jimbor
21. Cetatea de la Jimbor
22. Biserica evanghelică fortificată din Mercheașa
23. Biserica reformată de la Hoghiz
24. Biserica unitariană de la Hoghiz
25. Castelul Kalnoky din Racoş
26. Castelul Haller din Racoş
27. Rezervația Pădurea Bogății
28. Coloanele de Bazalt de la Racoș
29. Munții Perşani

Cetatea Rupea, judetul Brasov
Cetatea Rupea, _judetul Brasov
Cetatea Rupea, judetul Brasov
Cetatea Rupea, judetul Brasov
Cetatea Rupea, judetul Brasov
Cetatea Rupea, judetul Brasov

Comentarii

Leave a Reply