Date ale INS privind raportul angajaţi-pensionari în România

În România, în primul trimestru al acestui an numărul mediu de pensionari a fost de 5180 mii persoane, în scădere cu 17 mii persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4680 mii persoane, în scădere cu 8 mii persoane faṭă de trimestrul precedent, arată datele publicate astăzi de Institutul Naţional de Statistică.

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de
pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1227lei, în creṣtere cu 0,3% faṭă de trimestrul precedent.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari.
Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,4% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,2%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţi lor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi 14 la 10 în Botoṣani, Călăraṣi ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial,
ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 558 de lei (946 lei în judeţul Botoṣani, 954 lei
în Giurgiu, 973 lei în Vrancea faţă de 1504 lei în Municipiul Bucureşti, 1499 lei în Hunedoara ṣi 1408 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul I 2019, a fost de 1061,2 mii persoane, din care:
– 872,8 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,6% din totalul
pensionarilor din această categorie;
– 185,7 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori,
reprezentând 59,4% din totalul acestora;
– 2,7 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 1,5% din totalul acestei categorii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.