DEFRIȘARE. 56 de hectare de teren scoase definitiv din fondul forestier național pentru exploatarea aurului de la Certej

Ministerul Apelor și Pădurilor se pregătește să scoată definitiv din fondul forestier național mai mult de 56 de hectare de teren pentru exploatarea aurului de la Certej de către Deva Gold.
Conform proiectului de act normativ, mai mult de 53 de hectare de teren, suprafață amplasată pe raza Ocolului Silvic Simeria, ar urma să fie defrișate, astfel încât să facă loc exploatării de minereuri auro-argintifere.
”Perimetrul minier Certej este inclus în ,,Patrulaterul aurifer Săcărâmb-Brad-Roșia Montană-Baia de Arieș unde mineritul este o activitate tradițională. Proiectul propus are ca obiectiv principal continuarea și dezvoltarea activității miniere de carieră pentru extracția mineralelor cu conținut de metale prețioase – aur și argint – în perimetrul Licenței de exploatare nr. 435/1999, intrată în vigoare prin HG nr. 51/24.01.2000 odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României nr. 26/25.01.2000”, se arată în documentul menționat.
Reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP) spun că, pentru realizarea obiectivului ,,Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”, SC Deva Gold S.A. a solicitat aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 ha. Terenul în suprafaţă de 56,1579 ha este în proprietatea societății care implementează proiectului, S.C. Deva Gold S.A., dar este administrat de Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria. Amplasamentul terenului care se scoate definitiv din fondul forestier național este pe raza Ocolului Silvic Simeria.
”Scoaterea definitivă din fondul forestier național se face cu compensare echivalentă cu terenuri în suprafață de 168,6241 ha, proprietate a S.C. Deva Gold S.A., amplasate în perimetrul Pogănești pentru suprafața de 88,0675 ha, în perimetrul Povergina pentru suprafața de 45,3069 ha și în perimetrul Secaș pentru suprafața de 35,2497 ha”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.
Ministerul Apelor și Pădurilor spune că S.C. Deva Gold S.A. a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional în valoare de 6.491.378,20 lei.
Proiectul de act normativ este supus dezbaterii publice de către minister, pe pagina de Internet, iar cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile.
Proiect controversat
Deva Gold este societatea de care se leagă numele unui proiect extrem de controversat derulat în județul Huendoara, la Certej, pentru stoparea căruia activiştii de mediu s-au luptat în instanţă. Despre proiectul minier de la Certej se spune că ar putea avea consecinţe la fel de grave asupra mediului ca și cel de la Roșia Montană. Astfel, potrivit Mining Watch, proiectul minier Certej este propus de Eldorado Gold (ELD), companie canadiană de aur low cost ce intenționează să deschidă prima mină de suprafață, cu cianuri, din România. Zăcământul de la Certej este deținut de Deva Gold SA, un joint-venture între Eldorado Gold (80%) și compania de stat Minvest Deva (~20%). Proiectul se confruntă cu o opoziție puternică, atât națională cât și internațională. Iazurile de decantare, având baraje din anrocamente de 169 m și, respectiv, de 70 m înălţime, sunt un motiv suplimentar de îngrijorare deoarece ar fi amplasate în imediata vecinătate a mai multor sate dens populate: Hondol, Bocşa Mică şi Certej, după cum susțin contestatarii proiectului.
Proiectul minier este deținut de Eldorado Gold prin subsidiara Deva Gold și a obținut până acum avizele necesare, arată MAP. Amprenta proiectului este de 456,2 ha, suprafaţă acoperită în prezent de păduri, pajişti, terenuri arabile şi zone rezidenţiale. Dar, activiștii de mediu arată că o mare parte a proiectului ar fi localizată în situl Natura 2000 – ROSPA 0132 Munții Metaliferi.

În toamna anului 2014, SC Deva Gold SA a început organizarea de şantier pentru exploatarea minereurilor de aur şi argint de la Certej, iar în urma unor sesizări făcute de societatea civilă, comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara au făcut un control, stabilind că societatea are autorizaţiile necesare în acest sens.

sursa: informatiavj.ro

Comentarii

Leave a Reply