Duoden

 Arterele provin din artera pancreatico-duodenală superioară (ram al arterei gastro-duodenale) şi artera pancreatico-duodenală inferioară (ram al arterei mezenterice superioare; reţeaua venoasă începe la nivelul vilozităţilor intestinale; capilarele venoase de la acest nivel drenează în reţeaua venoasă submucosă, iar din aceasta pleacă vene care străbat pereţii duodenului, anastomozându-se şi formând o a doua reţea – reţea venoasă subperitoneală. În final, toate venele care pleacă de la această reţea, ajung să se verse în vena portă.

Inervaţia provine din plexul solar (ce conţine fibre simpatice şi parasimpatice); din acesta pleacă fibre care formează plexul nervos Meissner (situat în submucoasă) şi plexul nervos Auerbach (situat în grosimea tunicii musculare).

Comentarii

Leave a Reply