Encefalul

Cerebelul este conectat în paralel la căile senzitive şi motorii care leagă periferia de scoarţa cerebrală. Funcţiile cerebelului sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere.
1. Funcţia reflexă
Funcţia reflexă a cerebelului este complexă. Reacţiile de răspuns rezultă în urma unor procese de analiză şi comparare permanentă a informaţiilor de la periferie, a comenzii motorii corticale şi a modului de execuţie a acestor comenzi.

Prin conexiunile sale aferente şi eferente, cerebelul este legat bidirecţional: cu scoarţa cerebrală motorie şi cu toţi analizatorii. Se realizează, astfel, o serie de circuite funcţionale, care asigură controlul cerebelos permanent asupra echilibrului, tonusului muscular şi coordonarea mişcărilor voluntare, automate şi reflexe. Principalele conexiuni ale cerebelului sunt: analizatorul vestibular (circuitul vestibulo-cerebelo-fastigio-vestibular), cu cel kinestezic (circuitul spino-cerebro-dento-rubrospinal) şi cu scoarţa motorie (circuitul cortico-ponto-cerebelo-dento-talamo-cortical).
Extirparea globală a cerebelului produce astenie (scăderea forţei musculare), astazie (incapacitatea de a sta în picioare) şi atonie (scăderea tonusului muscular). După câteva luni de la decerebelare, tulburările se atenuează prin compensare corticală.
2. Funcţia de conducere
Funcţia de conducere se realizează prin căile proprii şi căile de proiecţie şi nu poate fi considerată separat de cea reflexă.
Din punct de vedere filogenetic, la nivelul cerebelului se descriu următoarele componente:
a) arhicerebelul (localizat în lobul floculonodular) are rol în menţinerea echilibrului. El are conexiuni cu nucleii vestibulari;
b) paleocerebelul (localizat în lobul anterior) are rol în reglarea tonusului muscular;
c) neocerebel (localizat în lobul posterior) are rol în coordonarea mişcărilor comandate de scoarţa cerebrală.

Comentarii

Leave a Reply