Fiziologia aparatului genital

Secreţia hipotalamică de gonadoliberină (GnRH)

Nucleul arcuat al hipotalamusului secretă gonadoliberina, GnRH, o decapeptidă, într-o manieră pulsatilă. Hipotalamusul funcţionează ca generator de pulsaţii al „orologiului reproductiv”.

Mecanismul de stimulare a secreţiei de GnRH este parţial cunoscut, dar se ştie că secreţia este influenţată de estradiol şi de neurotransmiţătorii catecolaminergici.

Prin intermediul plexului portal hipotalamo-hipofizar GnRH-ul ajunge la hipofiza anterioară, iar secreţia pulsatilă a GnRH-ului stimulează şi modelează (monitorizează) secreţia hormonilor gonadotropi hipofizari.

Share and LIKE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pagini: 1 2 3 4 5 6

Lasă un răspuns