Politicienii români au acordat un ajutor de 1 milion de euro unui schit românesc de pe muntele Athos

Politicienii români au acordat un ajutor de  aproape 1 milion de euro unui schit românesc de pe muntele Athos, banii urmeaza sa fie folositi in special pentru conservarea unor icoane din aur si argint, moaste, acte, documente, manuscrise, hrisoave si alte opere teologice, literare si istorice.

Este vorba de un proiect legislativ initiat in primavara anului 2019 de parlamentari din toate partidele. Potrivit initiatorilor, „este necesar ca statul roman sa acorde sprijin financiar permanent pentru restaurarea, conservarea si intretinerea complexului de cladiri si a operelor teologice, culturale, istorice si artistice ce compun Schitul Prodromu, dar si pentru dezvoltarea relatiei spiritual-culturale si sociale a pelerinilor cu acesta.”

Text lege:

LEGE nr. 41 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu„, de la Muntele Athos, Grecia
EMITENT
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 6 aprilie 2020
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu“, de la Muntele Athos, Grecia, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Articolul 2

Anual se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, o sumă în lei, echivalentă cu 960.000 de euro, pentru Schitul românesc «Prodromu», de la Muntele Athos, Grecia.
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Articolul 3

Suma alocată potrivit art. 2 se prevede distinct în bugetul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Secretariatului de Stat pentru Culte, și se acordă ca sprijin financiar Schitului românesc «Prodromu», de la Muntele Athos, Grecia, cu respectarea dispozițiilor corespunzătoare din legislația ce reglementează sprijinul financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
TITUS CORLĂȚEAN
București, 3 aprilie 2020.

Nr. 41.

Comentarii

Leave a Reply